Atfarm as a digital tool developed by Yara

It utilises satellite images to assist farmers around the globe to monitor the growth of their crops and to create application charts for varying fertilizers.

Atfarms mål är att göra precisionsgödsling enkelt för alla lantbrukare.
Yaras mål är att på ett ansvarsfullt sätt förse världen med mat och skydda planeten.
Vi tar dessa värderingar på fullaste allvar och vi arbetar
för att följa dem varje dag.
Atfarm har tagits fram av ett team av experter och lantbrukare med mer än 20 års erfarenhet inom lantbruk, agronomi och växtnäring.

Marc Lambert
Lantbruksingenjör

Marc tillbringade en stor del av sin ungdom på den lilla familjegården i den bördiga regionen Pays de Caux i Normandie. Efter att ha kört traktorer och brukat sina fält för hand var jordbruksstudier en självklarhet för Marc. Hans tidiga professionella erfarenheter förde honom til gödnings- och växtnäringens område, och de har fortsatt att vara hans fokus sedan dess.

Marc samordnar och övervakar de agronomiska försöksprogram som Yara Frankrike utför i samarbete med FoU-kollegorna i Tyskland. Hans studier fokuserar på att förbättra effektiviteten vad gäller kvävegödsling av grödor och minimera dess miljöpåverkan, särskilt genom utveckling av Yaras verktyg för beslutsstöd. Marc är också engagerad i Comifer, riksförbundet för utveckling av hållbar gödsling, som sammanför alla intressenter kring ämnet.

Läs mer

Carl-Philipp Federolf
Doktorand i växtnäring

Carl växte upp på en familjegård i södra Tyskland med boskapsuppfödning och odling av ensilagemajs, vete och sockerbetor. Hans familj har arbetat med lantbruk i över 200 år så han bestämde sig för att ta familjetraditionen vidare genom att studera lantbruksvetenskap vid Hohenheims universitet. Där specialiserade han sig på lantbruksteknik för sin kandidatexamen, med särskilt fokus på teknik inom växtodling, innan han gick vidare till att specialisera sig på odlingssystem för sin mastersexamen.

Carl fortsatte att studera agronomi som doktorand vid Osnabrücks universitet för tillämpad forskning, där han bedrev fyra års forskning om majsgödsling. Carl använder nu sin expertis som forskare inom växtnäring och agronomi hos Yara.

Läs mer

Dr Stefan Reusch
Fil.dr i tillämpad fysik

Stefan studerade fysik i Kiel och disputerade på ett tvärvetenskapligt projekt som handlade om att utveckla ett optiskt system för att mäta grödors kvävestatus i realtid från en traktor samtidigt som gödseln spred. Därefter började han arbeta på Yara där han fokuserade med att vidareutveckla systemet mot en kommersiell produkt, Yara N-Sensor.

Som forskare medverkade Stefan i flera projekt kring fjärranalys, precisionsjordbruk och bildanalys samt maskinvaru- och programvaruutveckling. Med mer än 20 års erfarenhet tar han fram de algoritmer som omvandlar satellitbilder till tilldelningskartor.

Läs mer