Möt Atfarm: Yaras appför precisionsgödsling

Läs mer om webb- och mobilappen som är framtagen utifrån Yaras ambition att hjälpa lantbrukare att producera mat på ett hållbarare sätt.

Precision är ledordetför det digitala jordbruket

Som världsledandeinom produktion av kvävegödsel är Yaras främsta ambition under det kommande decenniet att forma en livsmedelsframtid som är positiv för naturen. En viktig del för att uppnå det är att använda resurser på ett effektivt sätt för att göra det möjligt för lantbrukare att producera mat på ett hållbarare sätt.

Atfarm utvecklades under 2018 av Yara Research & Development för att hjälpa lantbruket att nå dessa mål.

”Kväveeffektivitet (på engelska Nitrogen Use Efficiency eller NUE) är en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför för att kunna minska koldioxids- och näringsutsläppen och samtidigt förse en växande global befolkning med mat.”

Dr Alastair Leake

Policychef på Game & Wildlife Conservation Trust Game & Wildlife Conservation Trust i England

Högre kväveeffektivitet för alla lantbruk

Atfarm underlättar för lantbrukare att utnyttja värdefulla resurser som kvävegödsel på ett effektivare sätt med hjälp av avancerad satellitteknik och vegetationsindex.

Även om precisionsteknologi har använts inom jordbruk under flera decennier skapades Atfarm för att vara så lätt att använda och förstå som möjligt.

Atfarm förenklar och samlar funktioner för varierad spridning, växtnäringsplanering och satellitövervakning i en och samma app.

Digitala lösningar för hela säsongen

Atfarm hjälper lantbrukare att fatta välinformerade beslut om växtnäring på fältet från sådd till skörd.

  • Kvävefotoanalys
  • Variabel tilldelning av kvävemängd
  • N-Tester BT
  • Satellitövervakning

Vad tycker Atfarm-användare ?

Atfarm är mycket enkelt att använda och det tar bara 10 minuter att läsa in alla fältgränser över gårdens 2 200 hektar. Jag uppskattar satellitbilderna för att upptäcka eventuella problem.
Kartorna är ett bra sätt att upptäcka skillnader i tillväxt och utveckling och prioritera beslut.

Det finns många produkter som utvecklas för lantbrukare, men vissa levererar inte och jag skulle inte rekommendera dem, men Atfarm rekommenderar jag till alla lantbrukare.

John Grimsdale

Mountfair Farming i Storbritannien