Gödsling med varierad mängd för spridare som inte kan justera mängden efter karta

atfarm-appen omvandlar din smarttelefon till en terminal.

Raise Yield icon

Öka avkastningen​

Använd rätt mängd gödsel över hela fältet.

Övervaka biomassa

Sluta gissa och sprid gödsel där det behövs.

icon - Crop Monitoring Mobile

Uppgradering av terminal

Ingen terminal? Inga bekymmer. atfarm mobilapp förvandlar din smarttelefon till en.

Med mobilappen kan du sprida olika mängd gödsel genom att justera efter antingen körhastighet eller mängd beroende på din utrustning.

Scout Online icon

Sprid exakt mängd gödsel över ditt fält med den utrustning du redan har.

Fertilise Variability icon

Ändra mängd på spridarterminalens display med hjälp av appen.

Omvandla din smarttelefon till en terminal och sprid genom att justera efter körhastighet eller mängd.

Optimera din gödsling med mobilappen

Precisionsgödsling med din telefon

Med mobilappen kan du sprida med varierad mängd för optimerad gödsling och förbättrad avkastning.