Förenklad övervakning av grödor

atfarm hjälper dig att övervaka dina grödors tillväxt med satellitbilder. Fatta beslut som tar dina grödors olika behov i beaktande.

icon - Crop Monitoring Mobile

Spåra tillväxt​

Genom att övervaka grödans tillväxt kan du basera dina beslut på tillförlitlig och omfattande information.

Upptäcka avvikelser​

Upptäck avvikelser i rätt ögonblick. Identifiera områden på ditt fält som avviker på ett oväntat sätt.

Utforska online​

Planera nästa besök på dina fält och prioritera områden som kräver uppsikt.

Spåra tillväxten

Börja använda atfarm från dag ett för att övervaka hur dina grödor utvecklas. Jämför med bilder från tidigare år och se utvecklingen.

Yara N-Sensorteknik

Med Yara N-Sensorteknik kan atfarm visa variationer i grödans utveckling även i sena utvecklingsstadier. Detta är särskilt relevant för sena kvävegivor.

N-Sensortekniken har tagits fram med hjälp av Yaras kunskap inom precisionsgödsling och år av fältförsök.

Registrera dig hos oss och sprid gödsel på ditt fält med atfarm

Passar alla lantbrukare

Du behöver bara en dator med internetåtkomst för att använda atfarm. Du kan även följa dina grödors utveckling med mobilappen.