Precisionsgödsling på ett enkelt sätt

Sprid ut kväve med precision och fatta bättre beslut på din gård.

Se fördelarna med Atfarm

Sprid kväve där det behövs på dina fält och få förbättrad avkastning och kvalitet.

Övervaka hur dina grödor utvecklas och jämför olika fält under säsongen.

Variera gödselgivan även utan spridare med elektronisk mängdjustering.

Atfarm drivs av Yara N-Sensor algoritm.

Vårt forskarteam har utvecklat tillförlitlig teknik som mäter dina grödors tillväxt med hjälp av satelliter.

Våra algoritmer identifierar låg tillväxt och skapar tilldelningskartor för varierad kvävemängd efter behov.

Det är enkelt.

Rita eller ladda upp dina fält

Varierad spridning efter dina grödors behov optimerar din ekonomi.

Läs mer

Övervakning av grödor

Atfarm hjälper dig att övervaka dina grödors tillväxt med satellitbilder så att du kan upptäcka avvikelser och fatta välgrundade beslut.

Gödsling med varierad mängd

Med Atfarms satellitbilder kan du skapa tilldelningskartor för varierad spridning.

Atfarm i media