Anpassad, tillförlitlig ocheffektiv kvävehantering

Ta kontroll över din fältspecifika kvävehantering. Atfarm hjälper dig genom att använda säsongsbaserade mätningar med digitala verktyg året runt. Skapa skräddarsydda rekommendationer baserat på dina egna fältdata för anpassad kvävegödsling.

Atfarm har utvecklats ...

Atfarm integrerar digitala verktyg för anpassning av kvävegivan enligt grödans behov genom hela säsongen.

Din digitala verktygslåda för kvävegödsling

Lättanvänd teknik

Lab

Baserad på fältförsök

Enter Data

Fältspecifika rekommendationer 

Hand Sprout

Korrekt och tillförlitlig datainsamling 

Hur kan Atfarm optimera kvävegödslingen?

Planera

Uppnå bättre kvävehantering

Planera hur du kan påverka kvalitet och skörd med kväverekommendationer baserat på verkliga växtförhållanden. 

Anpassa

Mät kvävebehov

Mät din grödas kvävebehov med N-Tester BT och få gödslingsrekommendationer i avgörande utvecklingsstadier. 

Find the right place for N

Gödsla

Uppnå effektivitet i kväveanvändningen

Förbättra grödans tillväxt och jämnhet genom att anpassa kvävegivan inom fält. 

Övervaka

Följ grödans tillväxt

Använd atfarm för att mäta dina grödor under hela säsongen med hjälp av satellitteknik och Yaras agronomiska kunskap – direkt i handen. 

Watch crop growth

Konkreta svar. Verkliga resultat.
Verktyg som du kan lita på.

Ta kontroll över gödslingsstrategin. Atfarm är en lättanvänd digital plattform som hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut och öka lantbrukets produktivitet.