Atfarm: Yaras app for digitalt landbruk

Finn ut mer om nett- og mobilappen som er bygget ut fra Yaras mål om å hjelpe bønder med å fø verden på en mer bærekraftig måte.

Effektivitet er fremtiden for digitalt landbruk

Som en global leder innen nitrogengjødselproduksjon er Yaras viktigste mål i det neste tiåret å bygge en naturvennlig fremtid for mat. En viktig komponent for å oppnå dette målet er å bruke ressurser effektivt for å gjøre det mulig for bønder overalt å fø verdens befolkning på en mer bærekraftig måte.

Yaras forsknings- og utviklingsavdeling utviklet Atfarm i 2018 for å hjelpe bønder med å nå disse målene.

«Nitrogeneffektivitet er en av de viktigste utfordringene som menneskeheten står overfor hvis vi skal redusere utslipp av karbon og næringsstoffer samtidig som vi produserer mat for en voksende global befolkning.»

Dr Alastair Leake

direktør for policy ved Game & Wildlife Conservation Trust, England

Bedre nitrogeneffektivitet for alle bønder

Atfarm hjelper bønder med å bruke dyrebare ressurser som nitrogengjødsel på en mer effektiv måte ved hjelp av avansert satellitteknologi og vegetasjonsindekser.

Presisjonsteknikk har blitt brukt i landbruket i flere tiår, men Atfarm ble utviklet for å være så enkel å bruke og forstå som mulig.

Nett- og mobilversjonene av Atfarm reduserer kompleksiteten ved å samle gjødsling med variabel N-mengde og satellittovervåking i én app.

Digitale løsninger for alle stadier av sesongen

Atfarm hjelper bønder med å ta velinformerte beslutninger om gjødsling på skiftet, fra såing til innhøsting. 

  • N-fotoanalyse
  • Gjødsling med variabel N-mengde
  • Variable N-Rate Application
  • N-Tester BT
  • Satellittovervåking

Hva har Atfarm-brukere å si?

Atfarm er svært enkel å bruke, og det tar bare 10 minutter å laste alle skiftegrensene på den 22 000 dekar store gården. Jeg liker å bruke satellittbilder for å se etter eventuelle problemer.

Kartene er en svært visuell måte å oppdage forskjeller i vekst og utvikling på, for å bidra til å prioritere beslutninger. Det utvikles mange produkter for bønder, og noen av de leverer ikke det de lover, så de kan jeg ikke anbefale – men jeg anbefaler Atfarm til bønder.

John Grimsdale

Mountfair Farming i Storbritannia