Atfarm as a digital tool developed by Yara

It utilises satellite images to assist farmers around the globe to monitor the growth of their crops and to create application charts for varying fertilizers.

Atfarms målsetting er å gjøre presisjonslandbruk enkelt for alle bønder.
Yara har som mål å forsyne verden med mat på en ansvarlig måte og beskytte planeten.
Vi tar disse verdiene på alvor, og vi jobber hver dag for å oppfylle dem.
Atfarm har blitt utviklet sammen med et team av eksperter og bønder med over 20 års erfaring innen landbruk, agronomi og planteernæring.

Marc Lambert
Landbruksingeniør

Marc tilbrakte en stor del av sin ungdom på den lille gården til familien hans i den fruktbare regionen Pays de Caux i Normandie. Siden han hadde brukt traktorer og dyrket vekster for hånd, var landbruksstudier en åpenbar måte for Marc å holde seg nær landbruksmiljøet på. Hans tidlige profesjonelle erfaringer førte ham til fagområdet gjødsling og planteernæring, som har fortsatt å være fokuset hans siden. Marc koordinerer og overvåker programmer for agronomisk forsøksvirksomhet utført av Yara Frankrike i samarbeid med sine kolleger innen forskning og utvikling i Tyskland. Studiene hans fokuserer på å forbedre effektiviteten til nitrogengjødsling av vekster og minimere de miljømessige innvirkningene, særlig gjennom utvikling og forbedring av Yaras beslutningsstøtteverktøy. Marc er også sterkt involvert i Comifer, den nasjonale foreningen for utvikling av bærekraftig gjødsling, som bringer sammen alle interessentene knyttet til dette temaet.
Les mer

Carl-Philipp Federolf
Ph.d.-student innen planteernæring

Carl vokste opp på en familiegård i Sør-Tyskland med kvegoppdrett og dyrking av fôrmais, hvete og sukkerroer. Familien hans har jobbet innen landbruk i over 200 år, så han bestemte seg for å føre familieyrket videre ved å studere landbruksvitenskap ved Universitetet i Hohenheim. Der tok han en bachelorgrad (BSc) innen landbruksteknikk, med spesielt fokus på teknologi innen planteernæring, før han gikk videre til å ta en mastergrad (MSc) innen dyrkingssystemer. Carl fortsatte sitt agronomistudie som ph.d.-student ved universitetet for anvendt vitenskap i Osnabrück, hvor han i fire år forsket på gjødsling av mais. Carl bruker nå sin ekspertise som forsker innen planteernæring og agronomi hos Yara.
Les mer

Dr Stefan Reusch
Ph.d. i anvendt fysikk

Stefan studerte fysikk i Kiel og tok sin doktorgrad på et tverrfaglig prosjekt som utviklet et optisk system for å måle avlingens nitrogenstatus på nettet fra en traktor under gjødseltildelingen. Deretter sluttet han seg til Yara, fortsatte arbeidet og utviklet systemet videre til et kommersielt produkt: Yara N-Sensor. Arbeidet som forsker gjorde at Stefan ble involvert i en rekke prosjekter som omhandler ekstern registrering, presisjonslandbruk og bildeanalyse samt maskinvare- og programvareutvikling. Ved hjelp av mer enn 20 års erfaring sørger han for algoritmene som gjør om satellittbilder til tildelingskart.
Les mer