Atfarm er et digitalt verktøy utviklet av Yara

Som utnytter satellittbilder for å hjelpe bønder rundt om i verden med å overvåke vekstene deres og opprette tildelingskart for gjødsling med variabel mengde.

Atfarms målsetting er å gjøre presisjonslandbruk enkelt for alle bønder.

Yara har som mål å forsyne verden med mat på en ansvarlig måte og beskytte planeten.

Vi tar disse verdiene på alvor, og vi jobber hver dag for å oppfylle dem.

Atfarm har blitt utviklet sammen med et team av eksperter og bønder med over 20 års erfaring innen landbruk, agronomi og planteernæring.

Dr. Holger Brück
Ph.d. i landbruk

Holger vokste opp nord for Hannover i en region som er dominert av sandholdig jordsmonn og regelmessig vannunderskudd i vekstene. Dette vakte hans interesse for studier relatert til planteernæring og vannbehovet til vekster. Holger studerte landbruk med fokus på planteernæring, planteforedling og statistikk ved universitet i Kiel og jobbet som post-doc i Kiel og ved universitetet i Hohenheim i Sør-Tyskland.

Holger har publisert mer enn 35 fagfellevurderte vitenskapelige artikler, jobbet i flere prosjekter rundt om i verden og fokuserer nå, hos Yara, på modellbaserte prediksjoner av N-opptaket og vannbehovet til hvete og poteter.

Les mer

Marc Lambert
Landbruksingeniør

Marc tilbrakte en stor del av sin ungdom på den lille gården til familien hans i den fruktbare regionen Pays de Caux i Normandie. Siden han hadde brukt traktorer og dyrket vekster for hånd, var landbruksstudier en åpenbar måte for Marc å holde seg nær landbruksmiljøet på. Hans tidlige profesjonelle erfaringer førte ham til fagområdet gjødsling og planteernæring, som har fortsatt å være fokuset hans siden.

Marc koordinerer og overvåker programmer for agronomisk forsøksvirksomhet utført av Yara Frankrike i samarbeid med sine kolleger innen forskning og utvikling i Tyskland. Studiene hans fokuserer på å forbedre effektiviteten til nitrogengjødsling av vekster og minimere de miljømessige innvirkningene, særlig gjennom utvikling og forbedring av Yaras beslutningsstøtteverktøy. Marc er også sterkt involvert i Comifer, den nasjonale foreningen for utvikling av bærekraftig gjødsling, som bringer sammen alle interessentene knyttet til dette temaet.

Les mer

Carl-Philipp Federolf
Ph.d.-student innen planteernæring

Carl vokste opp på en familiegård i Sør-Tyskland med kvegoppdrett og dyrking av fôrmais, hvete og sukkerroer. Familien hans har jobbet innen landbruk i over 200 år, så han bestemte seg for å føre familieyrket videre ved å studere landbruksvitenskap ved Universitetet i Hohenheim. Der tok han en bachelorgrad (BSc) innen landbruksteknikk, med spesielt fokus på teknologi innen planteernæring, før han gikk videre til å ta en mastergrad (MSc) innen dyrkingssystemer.

Carl fortsatte sitt agronomistudie som ph.d.-student ved universitetet for anvendt vitenskap i Osnabrück, hvor han i fire år forsket på gjødsling av mais. Carl bruker nå sin ekspertise som forsker innen planteernæring og agronomi hos Yara.

Les mer

Dr Stefan Reusch
Ph.d. i anvendt fysikk

Stefan studerte fysikk i Kiel og tok sin doktorgrad på et tverrfaglig prosjekt som utviklet et optisk system for å måle avlingens nitrogenstatus på nettet fra en traktor under gjødseltildelingen. Deretter sluttet han seg til Yara, fortsatte arbeidet og utviklet systemet videre til et kommersielt produkt: Yara N-Sensor.

Arbeidet som forsker gjorde at Stefan ble involvert i en rekke prosjekter som omhandler ekstern registrering, presisjonslandbruk og bildeanalyse samt maskinvare- og programvareutvikling. Ved hjelp av mer enn 20 års erfaring sørger han for algoritmene som gjør om satellittbilder til tildelingskart.

Les mer