Gjødsling med variabel mengde for spredere uten variabel mengde-kontroll

Atfarm-appen gjør smarttelefonen om til en terminal.

Raise Yield icon

Øk avlingene

Bruk riktig mengde gjødsel over hele skiftet.

Overvåk biomasse

Tildel gjødselen der det trengs, og fjern usikkerhetsmomente.

icon - Crop Monitoring Mobile

Terminaloppgradering

Ingen terminal? Ingen problem. Kjøremodus gjør smarttelefonen din om til en.

Med kjøremodus kan du spre gjødsel variabelt etter hastighet eller gjennomstrømningsmengde, avhengig av utstyret ditt.

Scout Online icon

Spre gjødsel nøyaktig over hele skiftet med utstyret du allerede har.

Fertilise Variability icon

Endre gjennomstrømningsmengden på terminalens skjerm ved hjelp av appen.

Gjør smarttelefonen om til en terminal og spre etter hastighet eller gjennomstrømningsmengde.

Optimaliser gjødseltildelingen med kjøremodus

Presisjonslandbruk med telefonen

Appens kjøremodus hjelper deg med å utføre gjødsling med variabel mengde for optimal spredning og høyere avling.