Atfarm ir Yara izstrādātsdigitālais rīks

Tas izmanto satelītattēlus, lai palīdzētu lauksaimniekiem visā pasaulē uzraudzīt kultūraugu augšanu un izveidot plānus mēslošanai ar mainīgajām devām.

yara logo

Yara misija ir atbildīgi pabarot pasauli un aizsargāt planētu. 

atfarm-logo

Atfarm misija ir padarīt precīzo lauksaimniecību pieejamu katram lauksaimniekam. 

Izturamies pret šīm vērtībām atbildīgi un strādājam ik dienu, lai īstenotu tās dzīvē

Atfarm ir izstrādājusi ekspertu un lauksaimnieku komanda, ar vairāk kā 20 gadu pieredzi lauksaimniecībā, agronomijā un kultūraugu mēslošanā. 

Stefan-Reusch

Dr Stefan Reusch
Doktora grāds lietišķajā fizikā 

Stefans studēja fiziku Ķīlē un ieguva doktora grādu starpnozaru projektā, lai izveidotu optisku sistēmu, kas, veicot mēslošanu, ļautu izmērīt kultūraugu slāpekļa statusu tieši no traktora. Pēc tam viņš pievienojās Yara, turpināja darbu un uzlaboja sistēmu vēl vairāk, izveidojot komerciālu produktu ‒ Yara N sensoru.

Pētnieka darbā Stefans iesaistījās vairākos projektos saistībā ar kultūraugu attālināto uzraudzīšanu , precīzo lauksaimniecību un attēlu analīzi, kā arī piedalījās aparatūru un programmatūru izstrādē. Balstoties uz vairāk kā 20 gadus ilgo pieredzi, viņš izstrādā algoritmus, kas pārvērš satelītattēlus mēslošanas plānos. 

Marc Lambert
Lauksaimniecības inženieris 

Marks ir pavadījis lielu daļu savas jaunības nelielā ģimenes saimniecībā auglīgā Francijas reģionā Normandijā. Viņš vadīja traktorus un apstrādāja laukus ar rokām, tāpēc lauksaimniecības studijas bija pašsaprotama Marka izvēle, lai atrastos tuvu jau ierastajai videi. Agrīnā profesionālā pieredze ļāva viņam iepazīties ar kultūraugu audzēšanu un mēslošanu, kuru viņš turpināja attīstīt profesionāli.

Marks koordinē un uzrauga lauksaimniecības eksperimentālās programmas, ko veic Yara Francija sadarbībā ar pētniecības un attīstības kolēģiem Vācijā. Viņa pētījumi koncentrējas uz slāpekļa mēslošanas efektivitātes uzlabošanu un tā ietekmes uz vidi mazināšanu, īpaši izstrādājot un uzlabojot Yara atbalsta rīkus lēmumu pieņemšanai. Marks arī aktīvi iesaistās Comifer, Francijas Nacionālajā asociācijā ilgtspējīgas mēslošanas attīstībai, kas apvieno visas šajā jomā ieinteresētās puses. 

Carl-Philipp-Federolf

Carl-Philipp Federolf
Doktorantūras students kultūraugu mēslošanā 

Karls uzauga ģimenes saimniecībā Vācijas dienvidos; tajā audzēja gaļas liellopus un kukurūzas skābbarību, kviešus un cukurbietes. Viņa ģimene nodarbojas ar lauksaimniecību vairāk nekā 200 gadus, tāpēc viņš nolēma turpināt ģimenes arodu, uzsākot lauksaimniecības zinātņu studijas Hoenheimas (Hohenheim) Universitātē. Bakalaura studiju laikā viņš specializējās lauksaimniecības mašīnbūvē un mehanizācijā, īpaši koncentrējoties uz kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju, savukārt maģistra studiju laikā pievērsās kultūraugu audzēšanas sistēmām. 

Karls turpināja agronomijas studijas kā doktorantūras students Osnabrikas (Osnabrück) Universitātē, kur viņš četrus gadus pētīja kukurūzas mēslošanu. Tagad Karls lieto savas zināšanas Yara kā pētnieks kultūraugu mēslošanā un agronomijā.