Atfarm as a digital tool developed by Yara

It utilises satellite images to assist farmers around the globe to monitor the growth of their crops and to create application charts for varying fertilizers.

Atfarmin tavoitteena on tehdä täsmäviljely helpoksi jokaiselle viljelijälle.
Yaran tavoitteena on maailman väestön ruokkiminen vastuullisesti sekä maapallon suojeleminen.
Noudatamme näitä arvoja tarkasti ja työskentelemme joka päivä niiden toteutumiseksi.
Atfarm kehitettiin yhteistyössä asiantuntijoiden ja viljelijöiden kanssa, joilla on yli 20 vuoden kokemus maanviljelystä, agronomiasta ja kasvinravitsemuksesta.

Marc Lambert
maatalousinsinööri

Marc vietti suuren osan nuoruudestaan perheensä pienellä maatilalla Pays de Caux’n hedelmällisellä alueella Normandiassa. Traktoreiden käyttöön ja viljelyyn tottunut Marc valitsi luonnollisesti maataloustieteen opinnot, koska aihepiiri oli hänelle läheinen. Marcin ura alkoi lannoituksen ja kasvinravitsemuksen parissa, ja ne ovat yhä hänen työnsä keskipisteessä. Marc koordinoi ja seuraa Yara Ranskan suorittamia agronomisia tutkimusohjelmia yhteistyössä Saksan tutkimus- ja kehitysosaston kanssa. Marcin tutkimusten tavoitteena on parantaa peltokasvien typpilannoituksen tehokkuutta ja minimoida lannoituksen ympäristövaikutuksia kehittämällä ja parantamalla Yaran työkaluja, jotka tukevat päätöksentekoa. Marc on myös vahvasti mukana kestävää lannoitusta kehittävässä ja alan sidosryhmät yhdistävässä kansallisessa Comifer-yhdistyksessä.
Lue lisää

Carl-Philipp Federolf
viljelykasvien ravitsemustieteen jatko-opiskelija

Carl varttui perheensä maatilalla Etelä-Saksassa, jossa kasvatettiin tuolloin lihakarjaa ja viljeltiin maissisäilörehua, vehnää ja sokerijuurikasta. Maatila on ollut suvulla yli 200 vuotta, ja Carl päätti jatkaa sukunsa perinteitä opiskelemalla maataloustieteitä Hohenheimin yliopistossa. Carl erikoistui kandidaattivaiheessa maatalousteknologiaan ja keskittyi erityisesti viljelykasvien tuotantotekniikkaan. Maisterivaiheessa hän erikoistui viljelykasvien tuotantojärjestelmiin. Carl jatkoi maataloustieteen opiskelua vielä jatko-opiskelijana Osnabrückin korkeakoulussa, jossa hän tutki maissin lannoitusta neljän vuoden ajan. Carl hyödyntää tällä hetkellä asiantuntemustaan kasvinravitsemuksen ja maataloustieteen tutkijana Yaralla.
Lue lisää

Tohtori Stefan Reusch
sovelletun fysiikan tohtori

Stefan opiskeli fysiikkaa Kielissä ja teki tohtorin tutkintonsa monitieteisessä projektissa, jossa kehitettiin viljelykasvien typpimäärää mittaava optinen järjestelmä. Mittaus tehtiin traktorin verkkoyhteyden avulla lannoitteen levityksen aikana. Sen jälkeen Stefan aloitti työskentelyn Yaralla ja jatkoi järjestelmän kehittämistä kaupalliseksi tuotteeksi, joka tunnetaan nykyisin Yara N-Sensorina. Työskennellessään tutkijana Stefan osallistui useisiin projekteihin, joissa käsiteltiin kaukokartoitusta, täsmäviljelyä ja kuva-analyysia sekä laitteistojen ja ohjelmistojen kehitystä. Stefan hyödyntää yli 20 vuoden kokemustaan kehittääkseen algoritmeja, jotka muuttavat satelliittikuvia levityskartoiksi.
Lue lisää