Atfarm on Yara välja töötatud digitaalne tööriist

See kasutab satelliidipilte, et aidata põllumeestel kogu maailmas jälgida oma põllukultuuride kasvu ja luua väetamise kaarte vajaduspõhiseks väetamiseks.

yara logo

Yara missioon on maailma vastutustundlikult toiduga varustada ja kaitsta planeeti Maa. 

atfarm-logo

Atfarm´i missioon on täppisviljelus iga põllumehe jaoks lihtsamaks muuta. 

Suhtume nendesse väärtustesse vastutustundlikult ja töötame iga päev selle nimel, et need reaalsuseks muuta

Atfarm on välja töötatud koos ekspertide ja põllumeeste meeskonnaga, kellel on üle 20-aastane kogemus põllumajanduses, agronoomias ja põllukultuuride toitumises. 

Stefan-Reusch

Dr Stefan Reusch
Doktorikraad rakendusfüüsikas 

Stefan õppis Kielis füüsikat ja omandas doktorikraadi interdistsiplinaarses projektis, mille eesmärk oli välja töötada optiline veebisüsteem põllukultuuride lämmastikuseisundi mõõtmiseks traktorist väetise kasutamise ajal. Seejärel liitus ta Yaraga, jätkas tööd ja arendas süsteemi edasi kaubandusliku toote N-Sensor suunas.

Teadlasena töötades osales Stefan paljudes projektides, mille raames tegeleti kaugseire, täppisviljeluse ja pildianalüüsi ning riist- ja tarkvaraarendusega. Omades rohkem kui 20-aastat kogemusi, töötab ta välja algoritme, mis muudavad satelliidipildid väetamise kaartideks. 

Marc Lambert
Põllumajandusinsener 

Marc veetis suure osa oma noorusest väikeses perefarmis viljakas piirkonnas Normandias Pays de Caux’s. Olles juhtinud traktoreid ja harinud käsitsi põldu, valis Marc loomulikult põllumajandusõpingud, mis aitasid tal põllumajanduskeskkonnaga seotuks jääda. Tema varasemad töökogemused lähendasid teda väetamise ja põllukultuuride toitumise valdkonnale, mis on sellest ajast alates olnud tema tähelepanu keskmes.

Marc koordineerib ja jälgib agronoomilisi katseprogramme, mida viib ellu Yara France koostöös uurimis- ja arenduskolleegidega Saksamaal. Ta keskendub oma uuringutes põllukultuuride lämmastikväetamise tõhususe parandamisele ja selle keskkonnamõjude minimeerimisele, eelkõige Yara otsuste toetamise vahendite väljatöötamise ja täiustamise kaudu. Marc on tugevalt seotud ka säästliku väetamise arendamise riikliku ühendusega Comifer, mis koondab kõiki selle teemaga seotud sidusrühmi. 

Carl-Philipp-Federolf

Carl-Philipp Federolf
Põllukultuuride toitumise doktorant 

Carl kasvas üles perefarmis Lõuna-Saksamaal, kus tegeles veiste nuumamise ning silomaisi, nisu ja suhkrupeedi kasvatamisega. Tema pere on põllumajandusega tegelenud üle 200 aasta, mistõttu otsustas ta pereäris jätkata, õppides Hohenheimi ülikoolis põllumajandusteadusi. Seal spetsialiseerus ta bakalaureuseõppes põllumajandustehnika erialale, pöörates erilist tähelepanu taimekasvatuse tehnoloogiale, enne kui asus magistriõppes spetsialiseeruma taimekasvatussüsteemidele. 

Carl jätkas agronoomiaõpinguid doktorandina Osnabrücki rakenduskõrgkoolis, kus ta uuris neli aastat maisi väetamist. Carl kasutab nüüd oma teadmisi Yaras põllukultuuride toitmise ja agronoomiateadlasena.