Yara rakendus digitaalsepõllumajanduse jaoks

Lugege täpsemalt veebi- ja mobiilirakenduse kohta, mis põhineb Yara eesmärgil aidata põllumeestel maailma säästvamalt toita.

Tõhususes peitub digitaalse põllumajanduse tulevik

Lämmastikväetiste tootmise ülemaailmse liidrina on Yara põhieesmärk järgmisel kümnendil panna alus keskkonnasäästliku toidu tulevikule. Selle eesmärgi saavutamise oluline osa on ressursside tõhus kasutamine, et võimaldada põllumeestel kõikjal maailmas elanikkonda säästvamalt toita.

Yara teadus- ja arendustegevuse tulemusena loodi 2018. aastal Atfarm, mis aitab põllumeestel neid eesmärke saavutada.

„Lämmastikukasutuse tõhusus on üks olulisemaid väljakutseid, millega inimkond silmitsi seisab, kui eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi ja toitainete heidet, kuid samas toita kasvavat maailma elanikkonda.“

Dr Alastair Leake

poliitikadirektor Inglismaa ulukite ja eluslooduse kaitse sihtasutuses

Tõhusam lämmastikukasutus iga põllumehe jaoks

Atfarm aitab põllumeestel tõhusamalt kasutada väärtuslikke ressursse, nagu seda on lämmastikväetis, kasutades selleks täiustatud satelliittehnoloogiat ja vegetatsiooniindeksit.

Kuigi täppistehnikaid on põllumajanduses kasutatud juba aastakümneid, on Atfarm välja töötatud nii, et selle kasutamine oleks võimalikult lihtne ja arusaadav.

Atfarmi puhul on vajaduspõhise lämmastikuga väetamise, väetamise planeerimise ja satelliitseire veebi- ja mobiiliversioonid liidetud ühte rakendusse.

Digitaalsed lahendused hooaja igaks etapiks

Atfarm aitab põllumeestel teha teadlikke otsuseid toitainete sisalduse kohta põllul alates külvist kuni saagikoristuseni. 

  • Lämmastikufoto analüüs
  • Vajaduspõhine väetamine
  • N-Tester BT
  • Satelliidi seire

Mida ütlevad Atfarmi kasutajad?

Atfarmi on väga lihtne kasutada. Minu 2200 hektari suuruse põllumaa kõikide piiride laadimiseks kulus vaid 10 minutit. Mulle meeldib kasutada satelliitfotosid, et tuvastada võimalikke haldusprobleeme.

Kaardid on väga visuaalne viis kasvu ja arengu erinevuste väljaselgitamiseks, et aidata otsuseid teha tähtsuse järjekorras. Põllumeeste jaoks on välja töötatud palju tooteid, kuid mõned neist ei anna tulemusi ja ma ei soovitaks neid, kuid ma soovitan põllumeestele Atfarmi.

John Grimsdale

Mountfair Farming Ühendkuningriigis