Atfarm е интелигентно решение

Разработено на база дългогодишният опит на YARA в торенето. То позволява на земеделските стопани и агрономите им да оптимизират азота (N) и да наторяват променливо въз основа на сателитни данни.

Мисията на Atfarm е да направи прецизното земеделие достъпно за всеки земеделец

Мисията на Yara е отговорно да изхранва света и да защитава планетата.

Ние приемаме тези ценности и работим отговорно
всеки ден, за да ги направим верни.

Atfarm е разработен с екип от експерти и фермери с над 20-годишен опит в земеделието, агрономията и храненето на културите.

Marc Lambert
Инженер Агроном

Марк прекарва голяма част от детските си години в малка семейна ферма в плодородния район Pays de Caux в Нормандия. От ранна възраст се включва във всички процеси по отглеждането на растенията във семейната ферма, било то управлявайки трактор, или включвайки се в ръчните обработки на полето. Очевидно земеделието представляваше интерес за Марк, и това го накара да търси развитие в сферата на селското стопанство. Практическият опит който придобива, засилват интереса му в сферата на торенето и храненето на селскостопанските култури. Марк проследява и координира агрономическите експерименти, провеждащи се от Yara France в сътрудничество с колегите му от изследователския център на YARA в Германия. Изследванията му са насочени към повишаване на ефективността при азотното хранене на полските култури, и минимизиране на въздействие върху околната среда. Това е възможно, като той активно участва в разработването и усъвършенстването на софтуерните продукти на Yara, които помагат при вземането на решения в стопанството. Марк взима сериозно участие в Comifer, която е националната асоциация за развитие на храненето на селскостопанските култури. Confimer обединява всички заинтересовани страни по въпроса.

Прочети още

Carl-Philipp Federolf
Докторант по хранене на култури

Карл е израснал в семейна ферма в южна Германия, в която се отглеждат и угояват говеда, като и се отглеждат и силажна царевица, пшеница и захарно цвекло. Семейството му се занимава със селскостопанство повече от 200 години. Това го кара да продължи семейния бизнес, като изучава аграрни науки в университета в Хоенхайм. Там завършва бакалавърската си степен, в специалност Селскостопанско инженерство, като фокуса на специализацията му е растениевъдство. След това защитава магистърска степен, като се специализира в системите за производство на селскостопанските култури. Карл продължава своето обучение по агрономия като докторант в Университета за приложна наука „Оснабрюк“, където прави четиригодишно проучване храненето при царевицата. Сега Карл използва своя опит като научен сътрудник в областта на храненето на растенията и агрономията в Яра.

Прочети още

Dr Stefan Reusch
Доктор по приложна физика

Стефан завършва в Кил със специалност физика. Получава докторска степен, като я защитава представяйки работата си по междудисциплинарен проект за разработване на оптична система. Системата позволява, измерване на азотното съдържание в растенията онлайн, това става в докато машината се движи, по време на внасянето на хранителните елементи. След това се присъединява към Яра, като продължава работата си и развива системата към търговски продукт – N-Sensor. Работейки като научен сътрудник, Стефан участва в многобройни проекти, свързани с дистанционно наблюдение, прецизно земеделие и анализ на изображенията, както и с разработването на хардуер и софтуер. С повече от 20 години опит, той предоставя алгоритми, които превръщат сателитните изображения в карти на приложения.

Прочети още