Увеличете максимално възвращаемостта от азотното торене

С какво количество азот трябва да торите вашите посеви? Разберете с безплатния N-Tester BT.

Защо да използвате N-Tester BT?

Разберете с какво количество азот (N) трябва да торите вашите култури през този сезон.

Лесно и достъпно

Увеличете максимално възвръщаемостта на приложения азот и подобрете качеството на добива с помощта на специфични за полето препоръки за азотни норми, базирани на реалното усвояване на азот от вашите зърнени култури.

Агрономически издържано

N-Tester BT е тестван полево в стотици изпитвания и е разработван от отдела за научноизследователска и развойна дейност на Yara в продължение на над 25 години.

Как работи N-Tester BT?

N-Tester BT и приложението Atfarm работят заедно, за да идентифицират вашите изисквания за азот.

N-Tester light 1

N-Tester BT

Устройството използва светодиод и светлинен сензор за незабавно измерване на съдържанието на хлорофил в растенията, когато защипете най-новия и напълно развит лист на дадено растение. Това зелено ниво показва съдържанието на азот в растението.

Тези стойности на N-Tester се изпращат автоматично до вашето мобилно устройство посредством връзка чрез Bluetooth™. За запис или извършване на измервания не е необходим интернет или мобилен сигнал.

Приложението Atfarm

Atfarm използва алгоритъм, разработен от агрономите на Yara, за да изчисли текущия азотен баланс на вашето поле въз основа на измерванията на усвояването на азот от N-Tester BT. Десетилетията полеви изпитания на Yara гарантират, че тези изчисления са точни.

Всичко, което трябва да направите, е да въведете информация за вашето поле: Тип култура, Сорт, Етап на растеж, Очакван целеви добив, Внасяне на азот в почвата, Вече приложен азот.

След измерване на вашите култури ще получите препоръка за азот, която показва точните им нужди от азот.

Вашата прецизна препоръка за азотна норма

Отворете приложението Atfarm и намерете с лекота препоръката за азотна норма за вашите култури (показана в килограми азот на хектар).

Препоръките за азотна норма от N-Tester BT са предназначени да ви помогнат да прецизирате торенето с азот по време на сезона на растеж и да увеличите максимално възвръщаемостта на добива от всеки килограм азот, с който наторявате.

Калибриран за пшеница

Winter Wheat 4

Зимна пшеница

Кога да използвате N-Tester BT?

Получавайте препоръки за азотна норма въз основа на усвояването на азот от вашите зърнени култури за 2-рото, 3-тото и протеиновото приложение

Братене
1-во торене/приложение

Вретенене/удължаване на стълбо
2-ро торене

Развитие на флагов лист
3-то торене

Развитие на клас
Протеиново обогатяване

Прибиране на реколтата

Оптимизирайте използването на азот във вашите полета в 5 стъпки

Поръчайте вашия безплатен N-Tester BT

Свържете N-Tester BT към вашето мобилно устройство

Калибрирайте N-Tester BT

Измерете 30 растения в 1 поле

Вижте вашите препоръки за азотна норма в приложението Atfarm

Нуждаете ли се от помощ?

Отделът за обслужване на клиенти е тук, за да ви помогне по всяка тема, свързана с Atfarm.

Посетете помощния център https://support.at.farm/hc/