Наблюдението на култури вече е лесно

Atfarm ви помага да наблюдавате растежа във вашите полета със сателитни снимки. Вземайте решения, като обръщате внимание на променливото торене.

Проследяване на растежа​

Мониторингът на растежа на културите Ви позволява да взимате решения на база на надеждна и изчерпателна информация.

Откриване на аномалии​

Откриване на аномалии навреме. Идентифицирайте лесно проблемните области от вашите полета.

Онлайн разузнаване​

Планирайте посещението на полетата си и приоритизирайте тези, които изискват по-внимателен поглед.

Проследяване на растежа

Старитране на използването на Atfarm от първият ден за да се следи развитието на културите. Сравняване със снимки от предишни години и ориентиране на развитието на културите.

N-Sensor Технология

С N-Sensor технологията, Atfarm може да покаже променливите в развитието на културите дори в напредналите етапи на растеж. Това е особено важно за късното азотно торене.

N-Sensor технологията беше развита с помощта на опита на Яра в прецизното земеделие и множеството полеви опити през годините.

Регистрирайте се сега и започнете да наблюдавате вашите култури с Atfarm

За всеки земеделец

Нуждаете се само от компютър с достъп до интернет, за да използвате Atfarm. Можете също така да наблюдавате културите си в движение с нашето мобилно приложение.