Наблюдението на култури вече е лесно

Atfarm ви помага да наблюдавате растежа във вашите полета със сателитни снимки. Вземайте решения, като обръщате внимание на променливото торене.

Проследяване на растежа

Мониторингът на растежа на културите Ви позволява да взимате решения на база на надеждна и изчерпателна информация.

Откриване на аномалии

Откриване на аномалии навреме. Идентифицирайте лесно проблемните области от вашите полета.

Онлайн разузнаване

Планирайте посещението на полетата си и приоритизирайте тези, които изискват по-внимателен поглед.

Проследяване на растежа

Старитране на използването на Atfarm от първият ден за да се следи развитието на културите. Сравняване със снимки от предишни години и ориентиране на развитието на културите.

N-Sensor Технология

С N-Sensor технологията, Atfarm може да покаже променливите в развитието на културите дори в напредналите етапи на растеж. Това е особено важно за късното азотно торене.

N-Sensor технологията беше развита с помощта на опита на Яра в прецизното земеделие и множеството полеви опити през годините.

Регистрирайте се сега и започнете да наблюдавате вашите култури с Atfarm

За всеки земеделец

Нуждаете се само от компютър с достъп до интернет, за да използвате Atfarm. Можете също така да наблюдавате културите си в движение с нашето мобилно приложение.