Die Atfarm applikasie verander jou slimfoon in 'n terminaal.

Die Atfarm applikasie verander jou slimfoon in ‘n terminaal.

Raise yield mobile app

Verhoog opbrengs

Gebruik die regte hoeveelheid bemesting regoor jou hele land.

Monitor biomassa

Wend die bemesting aan waar nodig deur die raaiwerk uit te skakel.

Terminal upgrade

Terminaal-opgradering

Geen terminaal nie? Geen kommer nie. Bestuursmodus verander jou slimfoon in een.

Bestuursmodus laat jou bemesting variërend strooi deur óf spoed óf vloeitempo, afhangende van jou toerusting.

Akurate verspreiding van kunsmis met toerusting wat jy reeds het.

icon-tractor

Verander die vloei in die terminale skerm met behulp van die toepassing (toep).

Terminal upgrade

Verander jou slimfoon in ’n terminaal en strooi volgens spoed of vloeitempo.

Optimaliseer jou aanwending van bemesting met bestuursmodus.

Presisie landbou met jou slimfoon

Die toepassing se Bestuurs Modus help jou om varierende kunsmis toe te dien vir optimale strooi en hoër opbrengste.